Herní plán tombola – Kasino Atlantis – od 1. 12. 2017 – 16. 3. 2018

1. Tento Herní plán upravuje podmínky účasti v tombole organizované Provozovatelem Kasinem Atlantis. 

2. Ustanovení Herního plánu tombola jsou závazná pro Provozovatele i pro klienty Kasina Atlantis. Klient se stává účastníkem tomboly v okamžiku, kdy na základě splnění podmínky Provozovatele, obdrží lístek do tomboly, který je vystaven na jeho jméno a příjmení a vepíše svůj tip na konečný počet předmětů v osudí, umístěném na sloupu v prostorách baru Kasina Atlantis. Tento tip si prostřednictvím obsluhy pokladny kasina zaeviduje na svůj profil. Přístup na jeho profil je zajištěn přiložením jeho klientské karty ke čtečce karet na okénku pokladny Kasina Atlantis. 

3. Program tombola bude v Kasinu Atlantis zahájen dne 1. prosince 2017 v 19 hodin a ukončen dne 16. března 2018 v 16 hodin. Po celou dobu trvání programu tombola má host možnost registrovat svoje tipy na pokladně Kasina Atlantis. Provozovatel doporučuje všem účastníkům programu Tombola neodkládat registraci svých tipů až na poslední den, jelikož, při větším množství požadavků na registraci těsně před ukončením programu, může dojít k problému obslužnosti. 

V pátek 16. března 2017 v době od 19. hodiny večerní do sobotní 5. hodiny ranní dojde v rámci tematické akce v Kasinu Atlantis k vyhodnocení nejlepších tipů zaregistrovaných v systému a vyhlášení 16 finalistů ze všech účastníků tomboly. Vyhodnocení a průběh hry bude probíhat pod dohledem státního notáře.

4. Účastníkem tomboly může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, která v souladu s Herním plánem tombola splnila svoji povinnost registrace v recepčním systému Kasina Atlantis a splnila podmínku Provozovatele. 

5. Účastník tomboly je povinen se při registraci jeho tipu na konečný počet kovových víček (kovových zátek používaných jako uzávěr na nápojích ve skleněné lahvi) v osudí přesvědčit, že do systému v pokladně uplatňuje pod svým jménem na lístku stejný tip na obou útržcích. Má-li budoucí účastník tomboly více lístků s tipy, které získal během pobytu v Kasinu Atlantis za splnění jednotlivých podmínek Provozovatele během hracího dne, uplatní svoje tipy na pokladně kasina hromadně, a to kdykoliv vyjma doby předávání směn, či dělání účetních uzávěrek tj. 05:00 – 07:00 h. a 18:00 – 19:00 h.

6. Lístek do tomboly má 3 díly. Díl „A“ si ponechá distributor, díl „B“ a „C“ dostane budoucí účastník Tomboly. Do obou dílů B a C vepíše (do kroužků k tomu určených) budoucí účastník tomboly totožný (identický) TIP na konečný počet kovových víček v osudí. Díl „B“ si ponechá pokladní při registraci a díl „C“ zůstává účastníku tomboly. K uplatnění nominace mezi nejlepší 16ku tipujících nebude díl „C“ po nominovaném finalistovi již požadován (slouží pouze k jeho osobní evidenci registrovaných tipů)  

7. Distribuce lístků do tomboly. Každý návštěvník Kasina Atlantis obdrží při příchodu na recepci Kasina 1 lístek a v době mezi 7. a 17. hodinou 2 lístky. Během pobytu v Kasinu získá návštěvník Kasina Atlantis další lístky za aktivní hru. Na VLT bude probíhat pravidelná distribuce 1 x za hodinu (24 hodin denně), kdy obsluha baru rozdá všem hráčům hrajících tč. na VLT po jednom lístku. Na živé hře (tj. Americká ruleta, Blackjack, UTH) bude prostřednictvím obsluhy rozdán 1 lístek do tomboly za každou jednorázovou výměnu peněz za žetony do hry v hodnotě 1.000 Kč a více. Na Cash game bude distribuce zajištěna prostřednictvím „floormana“ a to 1 lístek za každou odehranou hodinu.

8. Struktura výher v tombole je následující: 

1. místo – vystavený osobní automobil Škoda Fabia; 

2. místo – zájezd dle výběru výherce v celkové hodnotě do 30.000 Kč;  

3. a 4. místo – tablet; 

5. až 8. místo – mobilní telefon;  

9. až 16. místo – nabití Klientské karty v hodnotě 2.000 bodů.

9. Organizace tomboly. V prostoru před barem bude po celou dobu konání programu tombola umístěno průhledné uzamykatelné osudí z plexiskla, do kterého bude již vhozen velký (nikomu neznámý) počet kovových víček a do kterého bude možno až do 15. prosince vhodit další množství kovových víček. V případě, že dojde k zaplnění osudí dříve, než 15. prosince 2017, organizátor si vymezuje právo zapečetit osudí dříve a tímto okamžikem ukončit možnost vhazovat další kovová víčka. Víčka budou k dispozici u obsluhy baru a každý host kasina má právo vhodit do osudí libovolný počet kovových víček, a to až do doby, kdy dojde k zapečetění osudí. Za účelem učinit tipování konečného počtu kovových víček v osudí zajímavějším, vyhrazuje si Provozovatel právo umístit do osudí i jiné předměty, které odhad mohou komplikovat. Platí však, že jediným počitatelným předmětem v programu tombola je výhradně kovové víčko. 

Host vlastnící lístek do tomboly uvede do příslušného tipovacího pole jeho tip na konečný počet kovových víček v osudí – tj. stav od zapečetění osudí až odpečetění osudí dne 16. 3. 2018. Konečný počet kovových víček bude ztvrzen státním notářem. Registrace tipu na hráčský profil je povolena po celou dobu konání tomboly, tj. od jejího zahájení až po ukončení. K vyhlášení nejlepších 16 tipujících finalistů dojde pak 16. 3. 2018 v den konání tematické akce v Kasinu Atlantis. Tímto je všem hostům dán minimálně tří měsíční prostor ke spekulacím na správný počet kovových víček v osudí. Samotné vyhlášení vítězů v tombole bude provedeno prostřednictvím interního systému, který je uzpůsoben přijímat na pokladně kasina všechny tipy jednotlivých registrovaných hostí Kasina Atlantis po celou dobu konání programu tombola. K otevření profilu hosta slouží Klientská karta (KK), či jeho nacionále. Do profilu hosta je vytvořena kolonka pro neomezený počet jednotlivých tipů, záleží jen na hostovi, kolik tipů se mu podaří zaregistrovat (viz distribuce lístků). Dne 16. 3. 2018 bude osudí odemčeno (odpečetěno) a v čase mezi 19. a 23. hodinou bude zjištěn konečný přesný počet vhozených kovových víček. To vše pod dohledem státního notáře. Tento počet pak bude oficiálně oznámen všem hostům Kasina Atlantis. Každý účastník tomboly tak bude mít možnost odhadnout (dle svých lístků s tipem), jakou šanci asi může mít umístit se mezi 16 nejlépe tipujícími. Výsledný počet předmětů – číslo – bude zadáno do interního registračního systému a ten vybere 16 vítězů programu tombola (a 9 náhradníků, tj. 17. – 25. místo). Parametry pro hledání 16-ti nejlépe tipujících různých lidí (vzhledem ke konečnému správnému počtu předmětů ve válci) jsou následující: nejbližší vyšší i nižší tip, 16 různých osob, nutnost být registrován a fyzicky přítomen dne 16. 3. 2018 v Kasinu Atlantis

Těchto 16 lidí bude vyhlášeno a pozváno k dalším následným vyřazovacím hrám. Pokud nebude možno v krátkém čase (cca 1 minuta) kontaktovat příslušného finalistu, jeho místo obsadí 1. náhradník. Analogicky bude postupováno dále tak, aby bylo dosaženo obsazení 16 fyzicky přítomných finalistů tomboly. Rozhodnutí manažera kasina je v této věci konečné. V následných vyřazovacích hrách se rozhodne (dle individuální úspěšnosti, šikovnosti a štěstí každého z finalistů) o jejich dalším umístění v programu tombola.

10. Vyřazovací soutěže pro 16 finalistů. Pro závěrečné vyřazovací „boje“ je připraven postupový „pavouk“, který slouží k zápisu výsledků soupeřících dvojic v jednotlivých soutěžích (viz dále). Ve všech soutěžních kolech postupuje dále ten, kdo má ve dvojici soupeřů lepší výsledek. Pořadí, kdo ve dvojici finalistů bude začínat jako první, vyplývá ze zápisu do pavouka a bude na výzvu moderátora finalistou plně respektováno. 

a) 1. kolo: 16 soutěžících – disciplína – vlastnoruční hození „spinu“ kuličkou na Americké ruletě. Regulérnost spinu (vyhlašuje přítomný manažer kasina, respektive „NO SPIN“, pokud není předpoklad ke splnění podmínky regulérnosti hodu) je dána minimem jednoho oběhu kuličky po trajektorii před jejím dopadem do čísla. Pořadí v pavouku začíná dle pořadí klienta v tipovací soutěži tak, že 1. soupeří se 16., 2. s 15., 3. se 14. až 8. s 9. Kritériem pro postup do 8 nejlepších hráčů bude porazit soupeře ve dvojici vyšším vlastnoručně hozeným výherním číslem na ruletě. V případě hození stejného čísla následuje náhradní rozstřel obou soupeřů. Po soutěži zbývá 8 poražených a 8 postupujících do druhého vyřazovacího kola. 

b) 2. kolo: 8 soutěžících – disciplína – šipky. Vyšší součet ze tří hozených šipek na sisalový terč generuje z dvojic soutěžících 4 postupující do dalšího kola a 5. – 8. místo v poli poražených. V případě shody následuje náhradní rozstřel mezi dvojicí soutěžících soupeřů. Vypadne-li šipka z terče, hází hráč znovu. Je-li předchozí šipka vyražena z terče šipkou následující, hází vypadnutou šipkou hráč znovu. Mine-li hráč zcela terč, hází znovu. Zasáhne-li hráč terč do „asfaltu“, počítá se výsledek za nula. Součet se počítá až od okamžiku, kdy se v terči nacházejí 3 šipky.

c) 3. kolo: 4 soutěžící – disciplína – snímání karet. Snímat se bude 1 balíček hracích karet doplněný o jednoho žolíka (tj. 52+1karta). Vyšší karta poráží nižší. Nejvyšší kartou je žolík, následuje eso, král atd. Vítězstvím v této disciplíně si dva hráči zajistí účast ve finále.  Dva poražení se umístí na 3. a 4. místě, a to dle vyšší a nižší karty. Nastane-li v jakémkoli snímání ke shodě, následuje náhradní snímání. Před každým snímáním dojde k zamíchání karet k tomuto určenou osobou. 

d) 4. kolo – finále – 2 soutěžící – kostky. Finalista má k dispozici 3 ks kostek (jedná se o velké hrací kostky) a dráhu, která pomocí mantinelů ohraničuje hrací plochu určenou k vrhu kostkami. Plocha je dále rozdělena na část červenou, kterou je třeba přehodit a část zelenou, ve které je potřeba, aby kostka zůstala celým objemem (aby bylo dosaženo platného vrhu). Každý z finalistů vrhá, v rámci jednoho kola, kostkou 3 x a dosahuje určitého součtu (platný pokus je zapsán a kostka vyjmuta ze hřiště). Vyšší součet ze třech vrhů určuje vítěze daného kola. Cílem je dosáhnout vítězství ve třech kolech (tzv. na tři vítězná kola“, tj. min. 3 kola, max. 5 kol). Dojde-li ke shodě v rámci daného kola, následuje rozstřel jednou kostkou – jeden vrh dle principu „náhlá smrt“.  Poražený se umístí na druhém místě. Vítěz na místě prvním.

11. Vyhlášení výsledků a konečné umístění 16 finalistů. K samotnému vyhlášení dojde na základě výsledků ve vyřazovacích soutěžích průběžně zapisovaných do „pavouka“ a to hromadně bezprostředně po ukončení finálové disciplíny. 

12. Možnost ucházet se o výhru v tombole má pouze osoba, která má platnou registraci v Kasinu Atlantis, je účastníkem tomboly (má alespoň jeden platný tip), je fyzicky přítomna v Kasinu Atlantis, v době konání vyhlášení 16 finalistů tomboly, (tj. 16. 3. 2018 v době mezi 21. a 24. hodinou) a splní následně podmínky vyřazovacích disciplín. 

13. Diskvalifikace: Budoucí účastník tomboly a účastník tomboly, který nebude respektovat výše uvedená pravidla riskuje, že bude z programu tombola diskvalifikován. Toto rozhodnutí je oprávněn učinit manažer Kasina. Jeho rozhodnutí je konečné.    

 

Team Kasina Atlantis