Herní plán tombola – Kasino Atlantis – od 29. 9. – 24. 11. 2017 (Moravská noc)

1. Tento Herní plán upravuje podmínky účasti v tombole organizované Provozovatelem Kasinem Atlantis.

2. Ustanovení Herního plánu jsou závazná pro Provozovatele i pro klienty Kasina Atlantis. Klient se stává účastníkem tomboly v okamžiku, kdy na základě splnění podmínky Provozovatele, obdrží třídílný lístek do tomboly, který je vystaven na jeho jméno a příjmení a vepíše do kolonek k tomu určených svůj tip na konečný počet předmětů v osudí, umístěném na sloupu v prostorách baru Kasina Atlantis. Tento tip si prostřednictvím pokladny kasina zaeviduje na svůj profil. Přístup na jeho profil je zajištěn přiložením jeho klientské karty ke čtečce karet na okénku pokladny Kasina Atlantis.

3. Program tombola bude v Kasinu Atlantis zahájen dne 29. září 2017 v 19 hodin, dne 24. října 2017 v 19 hodin bude ukončena možnost vhazovat další brčka do osudí. Počet brček v osudí bude od tohoto okamžiku konečný a dále během celého následujícího měsíce až do 24. listopadu 2017 do 19. hodiny bude stále trvat možnost registrovat svoje tipy na pokladně Kasina Atlantis.

V pátek 24. 11. 2017 v době od 19. hodiny večerní do sobotní 5. hodiny ranní v rámci akce Moravská noc, dojde k vyhodnocení nejlepších tipů zaregistrovaných v systému a vyhlášení 16 finalistů ze všech účastníků tomboly. Vyhodnocení a průběh hry bude probíhat pod dohledem státního notáře.

4. Účastníkem tomboly může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, která v souladu s Herním plánem splnila svoji povinnost registrace v recepčním systému Kasina Atlantis a splnila podmínku Provozovatele.

5. Účastník tomboly je povinen se při registraci jeho tipu na konečný počet nápojových slámek – brček (dále jen brčko) v osudí přesvědčit, že do systému v pokladně neuplatňuje pod svým jménem opakovaně stejný tip, jaký má již zaregistrován. Má-li budoucí účastník tomboly více lístků s tipy, které získal během pobytu v Kasinu Atlantis za splnění jednotlivých podmínek Provozovatele během hracího dne, uplatní svoje tipy na pokladně kasina hromadně, a to kdykoliv vyjma doby předávání směn, či dělání účetních uzávěrek tj. 05:00 – 07:00 h. a 18:00 – 19:00 h.

6. Distribuce lístků do tomboly. Každý návštěvník Kasina Atlantis obdrží při příchodu na recepci Kasina 1 lístek a v době mezi 7. a 17. hodinou 2 lístky. Během pobytu v Kasinu získá návštěvník Kasina Atlantis další lístky za aktivní hru. Na VLT bude probíhat pravidelná distribuce 1 x za hodinu (24 hodin denně), kdy obsluha baru rozdá všem hráčům hrajících tč. na VLT po jednom lístku. Na živé hře (tj. Americká ruleta, Blackjack, UTH) bude prostřednictvím krupiéra rozdán 1 lístek do tomboly za každou jednorázovou výměnu peněz za žetony do hry v hodnotě 3.000 Kč. Na Cash game bude distribuce zajištěna prostřednictvím „floormana“ a to 1 lístek za každou odehranou hodinu.

7. Struktura výher v tombole je následující:

1. místo – vystavený osobní automobil Škoda Fabia;

2. místo – zájezd dle výběru výherce v celkové hodnotě do 30.000 Kč; 

3. a 4. místo – tablet;

5. až 8. místo – mobilní telefon; 

9. až 16. místo – nabití Klientské karty v hodnotě 2.000 bodů.

8. Organizace tomboly. V prostoru před barem bude po celou dobu konání programu tombola (tj. od 29. 9. do 24. 11. 2017) umístěno, na sloupu pod televizním satelitem, průhledné uzamykatelné osudí z plexiskla, do kterého bude již vhozen velký (nikomu neznámý) počet brček a do kterého bude možno až do 24. října vhodit další velké množství brček. V případě, že dojde k úplnému zaplnění osudí dříve, než 24. 10. 2017, organizátor si vymezuje právo zapečetit osudí dříve a tímto okamžikem ukončit možnost vhazovat další brčka. Brčka budou k dispozici u obsluhy baru a každý host kasina, který obdržel lístek do tomboly, má právo vhodit 1-10 ks brček do osudí, a to jedenkrát během své návštěvy. V rámci možnosti povolené manipulace konečného tipovaného množství kusů brček v osudí, je dovoleno hráčům nosit si 1-10 ks brček z vlastních zdrojů (z domova) na každou jednotlivou návštěvu a tyto rovněž vhodit do osudí. Za účelem učinit tipování konečného počtu brček v osudí zajímavějším, vyhrazuje si Provozovatel právo umístit do osudí i jiné předměty, které odhad mohou komplikovat. Platí však, že jediným počitatelným předmětem v programu tombola je výhradně brčko.

Host vlastnící lístek do tomboly uvede do příslušného tipovacího pole jeho tip na konečný počet brček v osudí – tj. stav po rozpečetění osudí dne 24. 11. 2017. Konečný počet brček bude ztvrzen státním notářem. Registrace tipu na hráčský profil je povolena po celou dobu konání tomboly, tj. od jejího zahájení až po ukončení. K vyhlášení nejlepších 16 tipujících finalistů dojde pak 24. 11. 2017 v den konání Moravské noci. Tímto je všem hostům dán měsíční prostor ke spekulacím na správný počet brček v osudí. Samotné vyhlášení vítězů v tombole bude provedeno prostřednictvím interního systému, který je uzpůsoben přijímat na pokladně kasina všechny tipy jednotlivých registrovaných hostí Kasina Atlantis po celou dobu konání programu tombola. K otevření profilu hosta slouží Klientská karta (KK), či jeho nacionále. Do profilu hosta je vytvořena kolonka pro neomezený počet jednotlivých tipů, záleží jen na hostovi, kolik tipů se mu podaří zaregistrovat (viz distribuce lístků). Dne 24. 11. 2017 bude osudí odemčeno (odpečetěno) a v čase mezi 19. a 23. hodinou bude zjištěn konečný přesný počet vhozených brček. To vše pod dohledem státního notáře. Tento počet pak bude oficiálně oznámen všem hostům Kasina Atlantis. Každý účastník tomboly tak bude mít možnost odhadnout (dle svých lístků s tipem), jakou šanci asi může mít umístit se mezi 16 nejlépe tipujícími. Výsledný počet předmětů – číslo – bude zadáno do interního registračního systému a ten vybere 16 vítězů programu tombola (a 9 náhradníků, tj. 17. – 25. místo). Parametry pro hledání 16 nejlépe tipujících lidí (vzhledem ke konečnému správnému počtu předmětů ve válci) jsou následující: nejbližší vyšší i nižší tip, 16 různých osob, nutnost být registrován a fyzicky přítomen dne 24. 11. 2017 v rámci akce Moravská noc v Kasinu Atlantis, tj. mezi 21. a 24. hodinou. Nastane-li situace, že na hranici 16. místa dojde, díky stejné kvalitě tipů, k rovnocenné kandidatuře více osob na toto místo, bude o obsazení 16. místa rozhodnuto prostřednictvím hry „čára“. Hra čára je vrh turnajovým žetonem na určitou vzdálenost s cílem umístit žeton co možná nejblíže k „čáře“. Nejbližší umístění žetonu rozhoduje o obsazení 16. místa mezi finalisty a následně v návaznosti na další umístění žetonů o obsazení náhradníků.

Těchto 16 lidí bude vyhlášeno a pozváno k dalším následným vyřazovacím hrám. Pokud nebude možno v krátkém čase (cca 1 minuta) kontaktovat příslušného finalistu, jeho místo obsadí 1. náhradník. Analogicky bude postupováno dále tak, aby bylo dosaženo obsazení 16 fyzicky přítomných finalistů tomboly. Rozhodnutí manažera kasina je v této věci konečné. V následných vyřazovacích hrách se rozhodne (dle individuální úspěšnosti, šikovnosti a štěstí každého z finalistů) o jejich dalším přesném umístění v programu tombola.

9. Vyřazovací soutěže pro 16 finalistů. Pro závěrečné vyřazovací „boje“ je připraven postupový „pavouk“, který slouží k zápisu výsledků soupeřících dvojic v jednotlivých soutěžích (viz dále). Ve všech soutěžních kolech postupuje dále ten, kdo má ve dvojici soupeřů lepší výsledek.

a) 1. kolo: 16 soutěžících – disciplína – vlastnoruční hození „spinu“ kuličkou na Americké ruletě. Regulérnost spinu (vyhlašuje přítomný manažer kasina, respektive „NO SPIN“, pokud není předpoklad ke splnění podmínky regulérnosti hodu) je dána minimem jednoho oběhu kuličky po trajektorii před jejím dopadem do čísla. Pořadí v pavouku začíná dle pořadí klienta v tipovací soutěži tak, že 1. soupeří se 16., 2. s 15., 3. se 14. až 8. s 9. Kritériem pro postup do 8 nejlepších hráčů bude porazit soupeře ve dvojici vyšším vlastnoručně hozeným výherním číslem na ruletě. V případě hození stejného čísla následuje náhradní rozstřel obou soupeřů. Po soutěži zbývá 8 poražených a 8 postupujících do druhého vyřazovacího kola.

b) 2. kolo: 8 soutěžících – disciplína – šipky. Nejvyšší součet ze tří hozených šipek s kovovým hrotem na sisalový terč generuje 4 postupující do dalšího kola a 5. – 8. místo v poli poražených. V případě shody následuje náhradní rozstřel mezi dvojicí soutěžících soupeřů. Vypadne-li šipka z terče hází hráč znovu. Je-li předchozí šipka vyražena z terče šipkou následující, hází vypadnutou šipkou hráč znovu. Nejvyšší součet se počítá až od okamžiku, kdy se v terči nacházejí 3 šipky.

c) 3. kolo: 4 soutěžící – disciplína – snímání karet. Snímat se bude 1 balíček hracích karet doplněný o jednoho žolíka (tj. 52+1karta). Vyšší karta poráží nižší. Nejvyšší kartou je žolík, následuje eso, král atd. Disciplína snímání karet má dvě kola. V prvním kole se nejprve určí pořadí snímání hráčů ve dvojici, tzn. hráč v prvním kole s nižší kartou začíná v druhém kole snímat jako první.  Vítězstvím v druhém kole si 2 hráči zajistí účast ve finále.  Dva poražení se umístí na 3. a 4. místě, a to dle vyšší a nižší karty. Nastane-li v jakémkoli snímání ke shodě, následuje náhradní snímání. Před každým snímáním dojde k zamíchání karet k tomuto určenou osobou. V případě stejné hodnoty karty v poli poražených následuje snímání o 3. a 4. místo.

d) 4. kolo – finále – 2 soutěžící – kostky. Finalista má k dispozici 3 ks kostek (jedná se o velké hrací kostky) a dráhu, která pomocí mantinelů ohraničuje hrací plochu určenou k vrhu kostkami. Plocha je dále rozdělena na část červenou, kterou je třeba přehodit a část zelenou, ve které je potřeba, aby kostka zůstala celým objemem (aby bylo dosaženo platného vrhu). Každý z finalistů vrhá, v rámci jednoho kola, kostkou 3 x a dosahuje určitého součtu (platný pokus je zapsán a kostka vyjmuta ze hřiště). Vyšší součet ze třech vrhů určuje vítěze daného kola. Cílem je dosáhnout vítězství ve třech kolech (tzv. na tři vítězná kola“, tj. min. 3 kola, max. 5 kol). Dojde-li ke shodě v rámci daného kola, následuje rozstřel jednou kostkou – jeden vrh dle principu „náhlá smrt“.  Poražený se umístí na druhém místě. Vítěz na místě prvním.   

10. Vyhlášení výsledků a přesné umístění 16 finalistů. K samotnému vyhlášení dojde na základě výsledků ve vyřazovacích soutěžích průběžně zapisovaných do „pavouka“ a to hromadně bezprostředně po ukončení finálové disciplíny.

11. Možnost ucházet se o výhru v tombole má pouze osoba, která má platnou registraci v Kasinu Atlantis, je účastníkem tomboly (má alespoň jeden platný tip), je fyzicky přítomna v Kasinu Atlantis, v době konání vyhlášení 16 finalistů tomboly, (tj. 24. 11. 2017 v době mezi 21. a 24. hodinou) a splní následně podmínky vyřazovacích disciplín.

12. Diskvalifikace: Budoucí účastník tomboly, který nebude respektovat výše uvedená pravidla pro vhoz předmětu do válce a bude přistižen, že vhodil do válce zejména vyšší než povolené množství, riskuje, že bude z programu tombola diskvalifikován. Toto rozhodnutí je oprávněn učinit manažer Kasina na směně. Jeho rozhodnutí je konečné.    

13. Vize managementu Kasina Atlantis: Kasino Atlantis plánuje organizovat podobnou akci přibližně 1x za dva měsíce. Bude vyhlášeno téma akce (např. Mexická party, Hippies party, Great Gatsby party atp., jak tomu bylo v minulosti) a po celé dva měsíce bude probíhat další tombola, jejíž hlavní cenou bude osobní automobil Škoda Fabia. Naši klienti budou moci do budoucna hlasovat na fb profilu Kasina Atlantis, či našich webových stránkách např. o budoucích předmětech, které poslouží jako tipovací medium, barvě osobního automobilu v budoucí tombole, soutěžních disciplínách pro finalisty apod.

 

Team Kasina Atlantis