Casino Atlantis – Top1taxi

Obecná pravidla

  • Přepravu osob zajišťuje společnost Top1taxi – www.top1taxi.cz; Telefon: 14 0 11, 844 110 110, +420 734 574 110  
  • Služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (vyjma 24. a 25. 12.) a platí oběma směry – tj. „do“ i „z“ Casina Atlantis.

Cesta do Casina Atlantis

Nově od 18. 9. 2017 – cestovné do Casina Atlantis NENÍ hrazeno (s výjimkou držitelů zlatých a stříbrných karet).

  • Klient zavolá Top1taxi – viz kontakt výše. Po příjezdu ke Casinu Atlantis si hráč uhradí náklady na cestu sám a obdrží od řidiče Top1Taxi potvrzení o provedené platbě. Držiteli zlaté, nebo stříbrné klientské karty bude jízdné proplaceno na základě předložení účtenky v pokladně Casina Atlantis a to nezávisle na skutečnosti, zda zvolí Top1taxi, či jiného dopravce.
  • Maximální částka pro načtení je 600 Kč. Body na kartičce mají v Casinu Atlantis stejnou aplikovatelnost jako peníze (1:1), mohou být načteny formou kreditu na VLT, Elektronickou ruletu, či jimi lze platit na baru Casina.

 

Cesta z Casina Atlantis – zůstává zcela zdarma

Pro pokerové hráče je odjezd z Casina zajištěn v hodinových intervalech vždy v celou hodinu s 10minutovou čekací dobou.

  • Host si objednává vůz Top1taxi výhradně prostřednictvím Recepce Casina. Po potvrzení objednávky obdrží od recepčního jednu část dvoudílného tiketu, na němž bude uvedeno jméno klienta/ů, cílová ulice, město, datum a čas, počet přepravovaných osob. Jedna část tiketu zůstává na recepci za účelem zpětné vazby, s druhou jde host do vozu Top1taxi a odevzdá jej řidiči. Bez tiketu nebude možná přeprava zdarma! Pro režim dopravy zdarma je též nutné samotným klientem plně respektovat údaje uvedené na tiketu. Řidič vozu je instruován dovézt klienta rychle a efektivně na uvedenou cílovou ulici, ne jinam. Dojde-li během jízdy ze strany klienta ke změně přepravního scénáře, musí počítat se skutečností, že pro daný případ pozbyl výhodu přepravy zdarma. 
  • Nacházíte-li se od Atlantisu ve vzdálenosti do 20-ti km, máte dopravu z Casina Atlantis zcela zdarma. (výpočet vzdáleností je k nalezení na www.top1taxi.cz). Pro přepravu 2 osob v jednom voze platí pravidlo 24 km zdarma, 3 osob v jednom voze 28 km zdarma a 4 osob 32 km zdarma. 
  • Je-li požadovaná přepravní vzdálenost větší než výše uvedené limity, rozdíl si klient uhradí sám. Pokud během přepravy bude klient poptávat čekání vozu Top1taxi, bude mu účtován doplatek ve výši 4 Kč za každou započatou minutu a to nezávisle na přepravované vzdálenosti. Tuto částku hradí hráč.
  • Zcela zdarma jsou tyto služby pouze při splnění výše uvedených podmínek. Ostatní služby jsou za ekvivalentní příplatek, případně za plnou cenu při ztrátě výhody přepravy zdarma.

 

Děkujeme za pochopení

Management Casina Atlantis

Management Top1taxi